Tuesday, February 3, 2009

Antara Mural dan Moral


Mural "Ati Segoro" di jalan Nyai Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Yo nek jane ki ngono, ha nanging kabeh ki perlu pikiran sing bening lan ati sing resik jek.... Tur maneh nek grusa - grusu ki marai ra becik, gek hasile kurang memuaskan .... Yo jelase ki sabar gedisikan liyane yo gpp, trimo ngalah .... Kan wong ngalah ki lak duwur wekasane. Hayooo..bener, jagad ki ijih jembar, lan ra perlu kemrungsung ... sing penting gawe kabecikan. Nek gur nefsu thok wae ra langgeng, bondo, donyo ki suk nek mati rak ora di gowo ning kuburan ... paling sing digowo ki mori karo kembang. Kabeh ki nek ijih ning ngalam ndonyo wah sak gampange, ning yo kuwi dadi wong sabar, lembah manah, ati segoro lan njogo segala sifat ki susahe pol.

http://www.wonosari.com/teras-nongkrong-f36/romanisme-t966-30.htm


No comments: